Isolatiewaarde.eu

Renovatiepremie aanvragen

Om je renovatie is financieel draaglijker te maken, zijn er renovatiepremies. Vind hier een overzicht van renovatiepremies op verschillende niveau’s en kijk of je er recht op hebt.

 

In België zijn het aantal renovatiepremies sterk gedaald. Het enige waar u nog een Vlaamse renovatiepremie voor kunt opstrijken, is voor een dakrenovatie en dit slechts wanneer u voldoet aan alle normen. Ik ga niet in detail uitleggen hoe u deze aanvraagt. Deze info vindt u op het internet. Wel ga ik nu vertellen hoe je er kan voor zorgen dat u volledig kan genieten van de Vlaamse renovatiepremie. De regering heeft nl trucjes bedacht om er voor te zorgen dat door menselijke fouten, een groot deel van de premies niet hoeven uitbetaald te worden. Sommige noemen het gewoon regels volgen. In mijn ogen toch wel uitbuiting van de onwetendheid van mensen.

Op het internet vindt u info hoe u de premie kan aanvragen maar niet aan welke voorwaarden er achteraf voldaan moet worden om de premie volledig op te strijken. Ook ik ben zo gevaren. Deze info heb ik niet op internet terug gevonden, noch heeft de aannemer mij hierop gewezen. In tegendeel! U dient zelf achter de nodige documenten aan te gaan en best deze zo snel mogelijk door uw aannemer te laten invullen. U begrijpt dat een half jaar na datum uw aannemer ook geen interesse meer heeft in papierwerk.

Renovatiepremies aanvragen

Hoe een Vlaamse renovatiepremie aanvragen

Mijn kennis reikt tot dat deel waar we voor de dankrenovatie 2 premies kunnen aanvragen. Eén van deze premies vragen we aan bij netwerkbeheerder Fluvius en de andere vragen we aan tijdens de belastingsaangifte.

Renovatiepremie Fluvius

De aanvraag tot renovatiepremie bij Fluvius loopt vrij vlot. U hoeft te beschikken over het aankoopfactuur en het EANnummer waar de installatie is uitgevoerd. U kan het aanvraagformulier downloaden en opsturen per post. De aanvraag kan dan wel enkele maanden op zich laten wachten. Wanneer u de aanvraag online indient, kan de aanvraag na 3 weken afgehandeld zijn. Wel dient u alle stukken duidelijk door te geven.

Opgelet! Het formulier dient u ook deels door uw aannemer te laten invullen. Doe dit tijdig vlak na de werken of zelfs tijdens de werken.

Wanneer u via een erkend aannemer handelt, kan u een grotere premie ontvangen dan wanneer u de renovatie zelf uitgevoerd heeft.

Renovatiepremie belastingaangifte

Hier knelt het schoentje. Op de site van Vlaanderen.be kan u de procedures volgen waaraan u moet voldoen om recht te hebben de belastingvermindering. Toch staat er een heleboel informatie niet in waardoor je dus geld links laat liggen. Bij het verkeerdelijk invullen van de belastingaangifte, kan u dat achteraf zuur opbreken.

U kan dus duidelijke lezen dat u alle documenten mooi moet bijhouden. Dit betreft de facturen van de aannemer, bewijs van ouderdom woonst, bewijs isolatiewaarde van de nieuwe dakisolatie enz.. U geeft dan het maximum toegelaten bedrag in zoals opgegeven, in uw belastingaangifte. En hier begint het schoentje te knellen want er zijn nog een reeks andere verplichtingen die nergens vermeld staan op het internet.

Wat wel vermeld is op de site van financiën.be, is dat u over een bewijs van uw aannemer dient te beschikken. U mag namelijk niet zomaar het ganse bedrag in rekening brengen. Uw aannemer dient op het formulier, artikel 63, KB/WIB 92 duidelijk een onderscheid te maken tussen werken die betrekking hebben op de nieuwe isolatiewerken en die niet aanmerking mogen genomen worden. Een voorbeeld is de afbraakwerken van het oude dak. Op dit bedrag heb je geen recht tot belastingaftrek. Op het isolatiemateriaal en het leggen van de isolatie zelf, heb je wel recht op een premie.

Een tweede punt dat je enkel kan terug vinden in het boek van 2013 -2014 van de belastingaangifte en dus nergens op internet, is dat het aannemersfactuur, het betalingsbewijs, artikel 63 aanvraagformulier en de aangifte op dezelfde naam dienen te staan. Ook hier een voorbeeld.

voorbeeld 1

U heeft een woonst geërfd met verschillende familieleden. We nemen als voorbeeld 3 broers. Moeder heeft het vruchtgebruik. U besluit samen het dak te renoveren. Weet u hoe u nu juist moet handelen om recht te hebben op de volledige 30% belastingvermindering? Ik vraag me dikwijls af hoeveel Vlamingen dit weten. Maar het is dus als volgt. Aangezien de broers nu de volle of blote eigenaars zijn geworden, kunnen alleen zij aanspraak maken om de premieaanvraag of beter belastingvermindering. Moeder die het vruchtgebruik heeft komt niet in aanmerking. Stel één van de broers neemt de volledige verantwoordelijkheid op zich en regelt alles. De betalingen, facturen enz. Later wordt alles mooi verdeeld en iedereen betaald een deel van de kosten. Weer verkeerd!! Aangezien de drie broers eigenaar zijn, dient het aannemersfactuur, artikel 63, en de betaling van het factuur op naam van de drie broers te staan. Met andere woorden. Om recht te hebben op elk een deel op de belastingsvermindering, dient elke eigenaar zijn deel aan de aannemer te betalen. Ook al heeft u onderling het geld verdeeld. Elke broer heeft dus een bankafschrift naar de aannemer nodig om recht te hebben op een deel van de premie. Ook dienen de drie namen op alle documenten vermeld te worden. Tijdens de belastingaangifte kan elke broer 1/3 van artikel 63 in aanmerking komende bedrag, ingeven in de aangifte. Dit bedrag is dan beperkt tot 3010 euro (2013, aanslagjaar 2014).

voorbeeld 2

Nog straffer. U bent gehuwd onder eender welk contract. Denkt u steeds beide recht te hebben op de belastingvermindering van 30%. Toch niet. U kan slechts beiden genieten van de belastingvermindering wanneer de gelden betaald werden van een

Renovatiepremie dak
Renovatiepremie dak

gemeenschappelijke rekening. Is dat niet het geval, dan dienen ook hier alle documenten beide namen te bevatten en dient elk zijn deel aan de aannemer te betalen.

Ik hoop dat ik weer enkele mensen wijzer gemaakt heb. Maar de wetgeving in België wijzigt zo goed als elk jaar. Het best is dat u eerst naar u belastingdienst gaat en dus uitleg vraagt voor u eender welke renovatie laat uitvoeren.

Ook voor een renovatieleningkan u belastingvermindering krijgen. Ook hier kan u best raad vragen aan uw controledienst.

 

Offertes voor isolatiewerken ontvangen?

Kies voor een isolatiespecialist en verzeker jezelf van een correcte plaatsing van de isolatie. Via onderstaand formulier ontvang je vrijblijvend prijsvoorstellen en advies van maximaal 3 vakmannen actief in jouw buurt.

  • Gratis
  • Vrijblijvend
  • Vergelijk & Bespaar
  • Professionele isolatiespecialisten